Навчальна дисципліна відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Вивчення дисципліни потребує наявності у студентів основних знань із загальнотеоретичних та загально-інженерних дисциплін. Комплекс знань, що формується цією дисципліною, відноситься до засад фахової підготовки й від нього залежить якість підготовки спеціаліста. На базі набутих знань та умінь фахівець зможе в процесі розробки проектування виробництва та випробування обладнання організувати автоматизоване проектування виробництва та виявити ступінь небезпечності функціонування обладнання.