В курсі "Безпека даних і програм" розглядається сучасна концепція і тенденції розвитку технології безпеки даних при передачі інформації по каналам телекомунікацій. Дається опис методів та засобів забезпечення безпеки даних і програм від несанкціонованого доступу та користування.

Розглянуто основні принципи організації зв'язку по загальнодоступним каналам, на основі яких з'ясовані можливі напрямки витоку інформації та шляхи забезпечення безпеки даних.

Виконано аналіз методів і засобів захисту даних і програм в інформаційно-обчислювальних мережах загального користування, особливостей апаратної та програмної реалізації можливих механізмів захисту даних та програм з використанням сучасних криптографічних систем. Крім того, розглянуто методи та засоби захисту програм від несанкціонованого використання.

Знайшли відображення питання про досягнення безпеки функціонування таких програмних додатків, як розподілених баз даних, в тому числі захист від комп'ютерних вірусів.