Курс лекцій «Програмування мікроконтролерів» є дисципліною, яка вивчається згідно з навчальним планом підготовки  спеціалістів з галузі знань  «Інформаційні технології».

У курсі розглядаються основи створення систем на основі мікроконтролерів та особливості розробки програмного забезпечення для них.