Модуль Найменування Опис
Папка Навчальна рабоча програма

нмкд

Папка Методичне забезпечення
Папка Книга по курсу "Інформатика і комп'ютерна техніка"
Файл Вступ до дисципліни
Файл Мета і завдання курсу
Файл Перелік модулів в курсі
Файл Методичні вказівки для самостійного вивчення
Файл Підсумкові контрольні завдання
Файл Тематика науково-дослідних робіт
Файл Список літератури
Файл Електронний посібник
Модуль 1 URL Лекція1
URL Лекція2
URL Лекція3
URL Лекція4
Модуль 2 URL Лекція5
URL Лекція6
URL Лекція7
URL Лекція8
URL Лекція9
URL Завдання для лабораторних робіт
Файл Комплексна контрольна работа

Комплексна контрольна работа дозволяє перевірити знання студентів з данної дисципліни