Модуль Найменування Опис
1. Створення ієрархії менеджерів сайту URL Як створити підкатегорію і призначити її менеджера
2. Створення курсів URL Як створити порожній курс
Файл Бекап шаблону курсу
Веб-сторінка Куди завантажити бекап шаблону курсу
URL Як відновити курс із бекапу
URL Як швидко створити багато курсів (порожніх чи за шаблоном)
URL Як призначити на курс викладача
URL Як розмістити субкурси
3. Наповнення курсів інформаційними ресурсами URL Як наповнювати курс інформаційними ресурсами
4. Створення облікових записів користувачів і запис студентів на курси URL Як підготувати файл для створення облікових записів користувачів
URL Створення облікових записів студентів на основі даних, імпортованих із ЄДЕБО
URL Як створити облікові записи і контингенти користувачів на основі файлу CSV
URL Як синхронізувати групу в курсі з контингентом академічної групи