Структура за темами

 • Основне методичне забезпечення дисципліни

  Мета курсу “Макетування та верстка” — дати уявлення про те, як зробити видання, прийнятне з погляду поліграфічних вимог. Вивчення курсу дозволить опанувати видавничу та поліграфічну термінологію, оволодіти основами макетування, уникати помилок при верстання книг, газетно-журнальної чи рекламної продукції.

  Курс “Макетування та верстка” у поєднанні з курсами “Шрифто­знавство”, “Художнє оформлення видання”, “Машинна графіка” та “Системи верстки” забезпечує комплексну підготовку кваліфікованих спеціалістів для газет, журналів, видавництв.

  Об’єктом дисципліни „Макетування та верстка” є діяльність по створенню видавничої продукції.

  Предметом дисципліни "Макетування та верстка" є правила та засоби створення різноманітних видань, як друкованих, так і на новітніх електронних носіях.

  Метою дисципліни „Макетування та верстка” є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь по створенню різноманітних видань з допомогою умінь та навичок набутих під час вивчання графічного дизайну, технічного редагування, правил пропорції, колористики, естетики, стандартів, нормативних вимог щодо оформлення видавничої продукції та програмних пакетів верстки.

  Завдання дисципліни „Макетування та верстка” передбачає:

  • ознайомлення з фаховою термінологією,
  • освоєння основних правил побудови видань,
  • ознайомлення з принципами естетики та дизайну,
  • ознайомлення з принципами технічного редагування,
  • ознайомлення зі стандартами та нормативними вимогами щодо оформлення видань,
  • розробку концепцій видань,
  • вироблення навичок макетування та верстки,
  • вивчення основних правил колористики та естетики при створені видань,
  • ознайомлення з принципами роботи видавничих програмних систем,
  • ознайомлення з роботою програмних пакетів QuarkXPress, Adobe InDesign,
  • створення друкованих видань різного типу і різного призначення.

   

  Вимоги до знань та вмінь

  Студент повинен знати:

  • фахову термінологію,
  • правила макетування та верстки,
  • структуру видань,
  • засоби макетування та верстки за допомогою програми QuarkXPress/Adobe InDesign,
  • функції програмного пакету QuarkXPress/Adobe InDesign,
  • принципи дополіграфічної підготовки,
  • принципи оформлення видань,
  • види та типи ілюстрацій,
  • види та типи шрифтових та не шрифтових виділень інформації.

  Студент повинен вміти:

  • створювати макети різних типів складності,
  • створювати та редагувати видання різних видів та типів,
  • застосовувати у власних виданнях різні види та типи оформлення інформації,
  • працювати з програмним пакетом QuarkXPress/Adobe InDesign.
 • Вступ

  1. Основні визначення. Історія комп’ютерних видавничих технологій.
  2. Навчальні посібники. Пошук та способи використання джерел.
  3. Вибір концепції та формату видання відповідно до цільової аудиторії, традицій і моди. 
 • Формати видань. Прийоми макетування та верстки

  1. Формати паперу. Поняття про фірмовий стиль та логотип. Приклади макетів паперових видань: візитівка, флаєр, етикетка, упаковка, оголошення, афіша, буклет, брошура, журнал, книга, газета.
  2. Текстовий редактор MS Word як найпростіша система верстки: доступність і нестабільність.
  3. Інструменти взаєморозміщення об’єктів: колонки, таблиці, блоки (фрейми), встановлення зв’язку між блоками. Обтікання.
  4. Формування складних документів з кількома пластами текстів та зображень.
  5. Комплектація файлів до результуючого документу, основи керування версіями видавничого проекту.
 • Підготовка текстів

  1. Сканування та розпізнавання друкованого тексту.
  2. Лінгвістичні програмні засоби, практика машинного перекладу.
  3. Основи шрифтознавства.
  4. Опрацювання розділових знаків: видалення зайвих пробілів, упорядкування крапок, ком, дужок, лапок, дефісів та тире.
  5. Настроювання та використання стилів оформлення, структурування тексту, макети абзаців. Типові помилки: ігнорування стилів, форматування пробілами та розривами рядка.
  6. Розстановка переносів у тексті: переваги та недоліки автоматизації, спеціальні символи.

  Завдання: Створити кілька варіантів форматування текстів, взятих з Інтернет-бібліотек, наприклад з lib.ru

 • Підготовка ілюстрацій

  1. Програмні засоби та особливості їх застосування (MS Paint, MS Office Picture Manager, ACDSee, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Flash).
  2. Особливості зображень документів, нот, креслень, карт, малюнків: вирівнювання, чистка, постеризація. Типи машинних палітр.
  3. Особливості роботи з фотографіями: обрізка, регулювання якості, ретушування. Особливості верстки портретів: «червоні очі», пропорції.
  4. Маніпулювання зображеннями у зверстаному документі. Варіанти взаєморозташування ілюстрацій та тексту.
  5. Комбінаторика — творче макетування.
 • Розширені можливості MS Office

  1. Інфографіка. Типи об’єктів, якими маніпулюють програми зі складу MS Office: WordArt, Diagram, Organization Chart, Equation та обчислення за формулами.
  2. Програма верстки MS Publisher.
  • Створення е-видань

   1. Особливості е-публікації на дисках, у мережі Інтернет тощо.
   2. Приклади макетів е-видань: презентація, колекція на диску, сайт, звукозапис, відеозапис, база даних чи знань тощо.
   3. Експорт документів у документальні формати PDF та DjVu.
   4. Створення презентацій програмами MS PowerPoint, Movie Maker.
   5. Мови форматування HTML та XML. Скріпти, веб-програмування.
  • Програми професійної верстки

   1. Ринкова ситуація у галузі систем верстки та перспективи їх розвитку.
   2. Особливості організації меню, налаштування панелей QuakXPress.
   3. Робота з текстовими блоками. Імпорт тексту, настроювання шрифту. Шрифтові ефекти та їх практичне використання.
   4. Робота з графічними блоками. Імпорт зображень.
   5. Особливості користування програмами верстки фірми Adobe: PageMaker та InDesign.
  • Завдання для самостійних робіт

    

   Підсумком відпрацювання кожної з тем має бути самостійно підготований видавничий продукт, який має продемонструвати набуті знання та навички. Кожна робота повинна бути охайно оформленою, мати виразні риси власноручного виконання. Бажано продемонструвати кілька варіантів, залучити оригінальні сюжетні ходи та елементи оформлення, врахувати українські національні традиції. Чим більш творчо виконано роботу, тим вище вона буде оцінена.

   По кожному завданню слід вивчити: призначення та зміст видання, норми, варіанти композиції та елементи оформлення, відповідність фірмовому стилю.