Структура за темами

 • Основне методичне забезпечення дисципліни

 • Тема 1: Поняття адміністративного процесуального права

  • Реферат Завдання
   Не доступно, якщо: Ви досягли необхідної оцінки в Підсумкова оцінка за курс
 • Тема 2: Адміністративні процесуальні правовідносини.

 • Тема 3: Сутність адміністративного процесу та його зміст

 • Тема 4: Докази в адміністративному процесі. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі.

 • Тема 5: Провадження у сфері управління. Провадження за зверненнями громадян.

 • Тема 6: Організація адміністративного судочинства в Україні.

  План заняття

  1. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.
  2. Система та повноваження адміністративних судів.
  3. Підвідомчість адміністративних справ.
  4. Поняття та види підсудності адміністративних справ.
 • Тема 7: Провадження з адміністративного судочинства.

 • Тема 8: Адміністративно-деліктні провадження.