Структура за темами

 • Навчально-методичне забезпечення дисципліни

 • Змістовий модуль №1: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

   
  Перелік тем модулю:

  Тема 1. Вступ. Основні поняття курсу.
  Тема 2. Система кваліфікації рішень.
  Тема 3. Основні етапи розробки та прийняття рішення.
  Тема 4. Системний та ситуаційний підхід в прийняття рішення.
  Тема 5. Людський та психологічний фактори прийняття рішення.
  Тема 6. Класифікація стилів прийняття рішень.

  • Тема 1. Вступ. Основні поняття курсу.

   План лекції:
   1.1. Мета, завдання об’єкт та предмет курсу.
   1.2. Поняття «рішення» та «управлінське рішення».

  • Тема 2. Система кваліфікації рішень.

   План лекції:
   2.1. Класифікація рішень за функціональним призначенням.
   2.2. Класифікація рішень за часом дії та напрямом впливу.
   2.3. Класифікація рішень за способом прийняття та суб’єктом управління.
   2.4. Класифікація рішень за масштабом, сферою прийняття та методами підготовки.

   • Тема 3. Основні етапи розробки та прийняття рішення.

    План лекції:
    3.1. Процес розробки рішення.
    3.2. Етапи процесу прийняття рішення.

    • Тема 4. Системний та ситуаційний підхід в прийняття рішення.

     План лекції:
     4.1. Системний підхід в прийнятті рішення.
     4.2. Ситуаційний підхід в прийнятті рішення.

     • Тема 5. Людський та психологічний фактори прийняття рішення.

      План лекції:
      5.1. Роль людського фактору в прийнятті рішень.
      5.2. Психологічні аспекти прийняття рішень.

      • Тема 6. Класифікація стилів прийняття рішень.

       План лекції:
       6.1. Класифікація Д. Макгрегора.
       6.2. Класифікація Р. Лайкерта.
       6.3. Класифікація Р. Таненбаума та У. Шмідта.

       • Змістовий модуль №2. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.


        Перелік тем модулю:

        Тема 7. Закони і закономірності процесу розробки та прийняття рішень.
        Тема 8. Методи генерації, оцінювання та вибору варіанта рішення.
        Тема 9. Теорія графів та евристичне програмування.
        Тема 10. Теорія розкладів.

         

        • Тема 7. Закони і закономірності процесу розробки та прийняття рішень.

         План лекції:
         7.1. Загальні підходи до ухвалення рішення.
         7.2. Соціально-психологічні закони.
         7.3. Біопсихічні закони.

         • Тема 8. Методи генерації, оцінювання та вибору варіанта рішення.

          План лекції:
          8.1. Евристичні методи.
          8.2. Логіко-формалізовані методи.
          8.3. Теоретико-ігрові методи.

          • Тема 9. Теорія графів та евристичне програмування.

           План лекції:
           9.1. Сутність теорії графів та сфера застосування.
           9.2. Види програмування (нелінійне, динамічне, стохастичне).
           9.2. Евристичне програмування та його застосування.

           • Тема 10. Теорія розкладів.

            План лекції:
            10.1. Сутність теорії розкладів.
            10.2. Приклади та сфера застосування.

            • Узагальнюючо-підсумкова лекція.