Структура за темами

 • Загальне

 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

  ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

  УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНО-
  ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН
 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
  ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

  ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

  СПРОЩЕНІ ВИДИ ЦИВІЛЬНОГО 
  ПРОЦЕСУ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ
  РІШЕНЬ
 • ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6

  ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
  ПРОВАДЖЕННЯ ЗА УЧАСТІ 
  ІНОЗЕМНОГО ЕЛЕМЕНТА
 • ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 • ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ