Структура за темами

 • Дидактика вищої школи

  Доцент Майборода Олена Вікторівна

  У одній із легенд про Конфуція (біля 551 - 479 рр. до н.е.) розповідається про його розмову з учнем. "Ця країна велика і густо населена. Чого ж їй не вистачає, Учителю?" - звертається до нього учень. "Збагати її" - відповідає Учитель. "Але вона й так багата. Чим же її ще збагатити?" - запитує учень. "Навчи її", - відповів Конфуцій. Отже, мудрець уважав умовою розквіту держави освіченість її громадян. 

  Картинки по запросу перші школи в україні

  СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 

  • Історія науки і освіти свідчить про традиційно високий потяг українців до знань. Як приклад доцільно привести такий історичний факт. Сирієць архідиякон Павло Алеппський, що супроводжував свого батька - антіохійського патріарха Макарія до України в 1657 році, писав: "По всій землі руській ми помітили чудову рису, яка викликала наше здивування: всі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і дочок, уміють читати і знають порядок церковних служб. У землі козаків усі діти уміють читати, навіть сироти".
  • Картинки по запросу Володимир Святославович
  • Відкриття першої школи в Україні відбулося 988 року. В "Повісті минулих літ" записано, що тоді Володимир Святославович почав брати у "нарочитая чади", тобто у представників феодальної верхівки дітей і віддавати їх в "ученье книжное" в Києві
  • Освіту, вищу за елементарну, могли здобувати у Київській Русі не тільки чоловіки, а й жінки. Відомим стало перше в Європі жіноче училище, відкрите онукою Ярославава Мудрого Анною 1086 р. при Андріївському монастирі у Києві, яке сповістило світу про прогресивну (на той час) педагогічну думку Русі щодо рівноправності громадян обох статей, незалежно від сану, віросповідання, майнового чи якогось іншого поділу населення. Подібне жіноче училище також відкрилося в Полоцькому монастирі. 
  • Картинки по запросу жіноча школа русь
  • Дочка чернігівського князя Феодулія, відома в християнському світі як Єфросинія Суздальська, очоливши в 1227 р. Ризоположенський монастир, відкрила в ньому жіночу школу, де сама здійснювала педагогічну діяльність протягом 23 років. Сама Єфросинія, як свідчить її “Житії...”, оволоділа всіма “вільними мистецтвами” вдома за допомогою боярина Федора. Освіченою була й дочка Ярослава Мудрого Анна, яка стала королевою Франції. Вона привезла до Франції чимало книг, у тому числі і молитовники. Як королева, вона часто підписувала королівські укази та інші документи.
  • Картинки по запросу володимир мономах повчання
  • Найдавнішою визначною пам'яткою педагогічної літератури в Україні вважається "Повчання Володимира Мономаха своїм дітям", написана, ймовірно, 1117 року. Збереглася у Лаврентіївському списку "Повісті минулих літ". Це оригінальний твір, у якому Володимир Мономах висловлює свої думки загальнодержавного, політичного й морального характеру, вчить своїх дітей бути розумними правителями, захищати інтереси Русі, самим учитися і поширювати освіту. Свої настанови він ілюструє прикладами з власного життя.
  • Картинки по запросу острозька академія 16 ст
  • В Україні першою школою вищого рівня вважають Острозьку академію (греко-слов'яно-латинську колегію), засновану близько 1576 року в м. Острозі князем К. Острозьким. 

 • Дидактика

  Дидактика (від грецького "didacticos" - навчальний) - галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти, навчання і виховання у процесі навчання. Термін "дидактика" запровадив у науковий обіг німецький педагог В. Ратке (1571-1635), який надав своєму курсу лекцій назву "Короткий звіт з дидактики або мистецтво навчання Ратихія". Чеський педагог і мислитель Я.А. Коменський, автор "Великої дидактики", визначав зміст дидактики як мистецтво навчання усіх усьому.

  Завдання дидактики на всіх етапах її історичного розвитку по­лягало в тому, щоб: а) визначати зміст освіти нових поколінь; б) знаходити найбільш ефективні шляхи озброєння їх корисними знання­ми, уміннями і навичками; в) розкривати закономірності цього проце­су. Тому зрозуміло, що дидактика визначається як теорія освіти і навчання. Враховуючи, однак, ту обставину, що процес навчання завжди пов'язаний з вихованням, перш за все розумовим і моральним, є підстави означувати дидактику як теорію освіти і навчання, а, разом з тим, і виховання. Сюди відноситься, перш за все, формування світо­гляду учнів.

  Предметом дидактики на сучасному етапі її розвитку с процес освіти і навчання, взятий в цілому, тобто зміст освіти, що реалізується в навчальних планах, підручниках, методи й засоби навчання, органі­заційні форми навчання, виховна роль навчального процесу, а також умови, що сприяють активній творчій діяльності учнів і їх розумовому розвитку.

 • Методи навчання: структура, класифікація

  Принцип (від лат. principium — початок, основа) — основа, на яку треба спиратися і якою необхідно керуватися.

  Принципи навчання — вихідні положення, які визначаються цілями та завданнями навчання і, у свою чергу, визначають форми і методи навчання

  Методи (у перекладі з гр. — спосіб дослідження), як наукова категорія — це спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність.

  Методи навчання — це засоби взаємопов'язаної діяльності викладача і студента, спрямованої на вирішення завдань навчання, виховання і розвитку.