Структура за темами

  • Основне методичне забезпечення дисципліни

  • Вступ до баз даних

    В розділі вивчаються основні поняття теорії баз даних та окремо вивчаються основи проектування реляційних баз даних.

  • Клієнт-серверні застосування для роботи з базами даних

    • Мова запитів SQL

      • Клієнт-серверні розподілені системи для роботи з базами даних