Завдання

Модуль Завдання Останній термін здачі Подання відповіді Оцінювання
1. Створення ієрархії менеджерів сайту 1 завдання. Створити ієрархію менеджерів сайту - -
2. Створення курсів 2 завдання. Створити курси - -
3. Наповнення курсів інформаційними ресурсами 3 завдання. Наповнити курси інформаційними ресурсами - -