Завдання

Модуль Завдання Останній термін здачі Подання відповіді Оцінювання
Заняття 1. Використання сервісу Документи Google 1. Домашнє завдання - -
Заняття 2. Створення ресурсів 2. Домашнє завдання - -
1 контрольна понеділок, 22 травень 2017, 00:00 -
Заняття 3. Створення і використання завдань і тестів 3. Домашнє завдання - -
Заняття 4. Робота зі студентіами на сайті Moodle Приклад завдання - -
4. Домашнє завдання - -
Заняття 5. Інші діяльності Moodle 5. Домашнє завдання - -
Заняття 6. Робота з курсом Moodle 6. Домашнє завдання - -
Оформлення випускної роботи - -