САМОСТІЙНА РОБОТА 1. Основні поняття соціальної педагогіки.

1. Розмежувати поняття:

- «адаптація», «реадаптація» та «дезадаптація»;

- «соціалізація», «десоціалізація», «ресоціалізація»;

- «абілітація», «реабілітація».