САМОСТІЙНА РОБОТА 6. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженнями життєдіяльності.

1. Надати аналіз понять "інтеграція", "сегрегація", "інклюзія".