САМОСТІЙНА РОБОТА 5. Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування.

1. Законспектувати етапи Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу.

Рекомендована література:

Інформаційні ресурси:

1. https://zakon.rada.gov.ua