САМОСТІЙНА РОБОТА 7. Девіантна поведінка дітей та молоді, як прояв соціальної дезадаптації.

1. Заповнити таблицю:

Види поведінки

Загальна характеристика, прояви поведінки у підлітків

Асоціальна

 

Девіантна

 

Деліквентна

 

Адиктивна

 

Аутоагресивна

 

Дисморфоманія

 

Гебоїдна

 

Дромоманія

 

Гіперсоромязлива