САМОСТІЙНА РОБОТА 8. Волонтерство як важлива складова соціально-педагогічної роботи.

1. Зробити порівняльний аналіз соціально-педагогічної діяльності та волонтерської роботи.