САМОСТІЙНА РОБОТА 4. Професійний портрет соціального педагога як важливого суб’єкта соціально-педагогічної діяльності.