САМОСТІЙНА РОБОТА 2. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності.

1. Прочитати книгу В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» та написати конспект основних положень навчання та виховання підростаючого покоління.