Глосарій
Огляд глосарія за алфавітом

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Всі

Веб-сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Всі

А

Абілітація

(лат. abilitatio, від лат. habilis – зручний, пристосувальний) комплекс заходів (послуг), спрямованих на формування нових і підсилення вже існуючих ресурсів соціального, психічного та фізичного розвитку  дитини або сім’ї.

Адиктивна поведінка

це поведінка особи, спрямована на задоволення невтримного і невгамовного потягу до певних видів активності, що надають людини задоволення, дозволяють відчути особливі переживання або змінити психічний стан, проте наносять шкоду її фізичному або психічному здоров’ю, діяльності та взаємовідносинам.

Адикція

(англ. addiction – схильність, пагубна звичка, пристрасть) у загальному розумінні залежність – це прагнення покластися на когось, щось з метою отримання задоволення або адаптації, залежність від деяких предметів, речовин чи видів діяльності.

Асоціальна поведінка

поведінка людини, що не співпадає із загальноприйнятими в даному суспільстві соціальними нормами, традиціями. 

Асоціальність

ігнорування  людського досвіду та звичаїв, що призводить до порушення взаємин з оточуючими. 

Аутоагресивна поведінка

проявляється в двох формах: самогубство (суїцид) та самотравмування (парасуїцид). 

Б

Батьківство

це соціально-психологічний феномен, що є сукупністю знань, уявлень і переконань стосовно себе у батьківській ролі, які реалізуються у всіх проявах поведінкової складової батьківства; процес забезпечення батьками (рідними чи прийомними стосовно дитини) необхідних умов для повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей. 

Батьківська позиція

це психологічна і виховна спрямованість матері та батька, заснована на свідомій чи неусвідомлюваній оцінці дитини, що знаходить своє вираження в певних способах і нормах взаємодії з нею. 

Бездоглядні діти

діти, які мають певне місце проживання, але вимушені перебувати на вулиці в результаті: матеріальної неспроможності опікунів (родичів, бабусь, дідусів), психічних розладів батьків,  байдужого ставлення батьків до виховання дітей.

Бездоглядність

це стан, що відображає неуспішність соціалізації підростаючої особистості й характеризується відсутністю її пристосованості до вимог, які висуваються суспільством до поведінки дитини, через розірвання чи погіршення взаємин з батьками чи особами, які їх замінюють. 


Веб-сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Всі