Глосарій
Огляд глосарія за алфавітом

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Всі

Веб-сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Далі)
  Всі

А

АБУЛІЯ

(від гр. abulia - нерішучість). Термін патопсихології, вживається на означення хворобливого ослаблення або втрати волі. 

АВТОРИТЕТ

(від лат. autoritas - влада, вплив) - загальновизнаний вплив окремої людини або колективу, організацій в різних сферах суспільного життя. 

АГРЕСИВНІСТЬ

(вiд лат. aggredior - нападаю) - емоцiйний стан i pиса хаpактеpу людини. Характеризується імпульсивною активністю поведінки, афективними переживаннями - гніву, злості, прагненням заподіяти іншому травму (фізично чи морально). 

АДЕКВАТНІСТЬ

(вiд лат. adaegguatus - пpиpiвняний, piвний, вiдповiдний) - означає вiдповiднiсть людських вiдчуттiв, уявлень, думок пiзнаваному об'єкту.

Б

БАНДА

(італ. banda - загін) - у соціальній психології група з асоціальною метою і спрямованістю, злочинна група, зграя, кліка.

БЕЗНАДІЙНОСТІ ВІДЧУТТЯ

психічний стан людини: характеризується цілковитою втратою сподівань, зневірою у майбутнє. Б.в. може бути реальним і мнимим, вигаданим. 

БІЖЕНЕЦЬ

 особа, що покинула місце постійного мешкання внаслідок військових дій, переслідування або інших надзвичайних обставин. Згідно з Конвенцією 1951 року і Протоколу 1967 року, прийнятими ООН, Б. це обличчя, яке внаслідок обгрунтованих побоювань може стати жертвою переслідування по ознаці раси, релігії, громадянства, політичних переконань приналежності до певної соціальної групи, знаходиться поза країною своєї громадянської приналежності і не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися її захистом внаслідок таких побоювань або, не маючи певного громадянства і знаходячись поза країною свого колишнього місця проживання, не може і не бажає повернутися до неї внаслідок таких побоювань. У першій половині 90-х років в Росії було від 300 тис. до 3 млн. Б. (точних даних немає). Більшість з них (до 80%) росіяни. Це результат вимушеної міграції з колишніх радянських республік. 

БІОРИТМИ

пеpiодичнi змiни iнтенсивностi пеpебiгу фiзiологiчних i психiчних пpоцесiв залежно вiд часу. 

БОЖЕВІЛЛЯ

психічний стан людини, при якому втрачено контроль розуму за поведінкою і діями. характеризується тимчасовими або постійними розладами психіки. 

БРАЙЛЯ ШРИФТ

спеціальний рельєфно-крапковий шрифт для сліпих. Винайдено французьким тифлопедагогом Л.Брайлем.


Веб-сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Далі)
  Всі