Сертифіковані курси

  1. Основи веб-програмування та дизайну
  2. Методика викладання соціальної роботи
  3. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів 
  4. Методи контролю продукції в галузі
  5. Нарисна геометрія,інженерна і комп'ютерна графіка
  6. Історія економіки та економічної думки
  7. Макетування та верстка
  8. Макроекономіка
  9. Адміністративне процесуальне право
  10. Історія української культури
  11. Громадські об'єднання
  12. Методика навчання іноземних мов
  13. Твердотільна електроніка
  14. Історія та теорія соціальної роботи.
  15. Інформаційні технології
  16. Актуальні проблеми адміністративного права
  17. Організація готельного господарства
  18. Патопсихологія
  19. Курортологія
  20. Інформаційні технології
  21. Деонтологія соціального працівника.
  22. Педагогіка.
  23. Соціальна педагогіка.
  24. Основи наукових досліджень в електронних системах
  25. Організація реляційних баз данних
  26. Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту.
  27. Вступ до спеціальності
  28. Статистика
  29. Методика викладання у вищій школі
  30. Інформатика.Інформаційні технології
  31. Верховенство права
  32. Інформатика та інформаційні технології
  33. Загальна психологія
  34. Психологія праці
  35. Диференціальна психологія
  36. Експериментальна психологія
  37. Цивільний процес
  38. Віктимологія
  39. Основи реабілітології
  40. Маркетингові дослідження
  41. Цивільне право
  42. Практична психологія
  43. Гроші та кредит
  44. Диференціальна психологія
  45. Вступ до спеціальністі (ін)
  46. Етнопсихологія
  47. Псхологія організацій
  48. Анатомія людини

 • Остання версія: вівторок, 21 листопад 2017, 15:54