Теорія інформації

Теóрія інформáції — це розділ математики, який досліджує процеси зберігання, перетворення і передачі інформації. Теорія інформації тісно пов’язана з такими розділами математики як теорія ймовірностей і математична статистика. Вона пов’язана з інформаційною ентропією,  комунікаційними системами,  криптографієюкорекцією помилок і іншими важливими областями.

Виникнення теорії інформації зазвичай пов’язують із появою у 1948 р. фундаментальної праці американського вченого Клода Шеннона „Математична теорія зв’язку”.

Теорія Шеннона (якого вважають „батьком” теорії інформації), з самого початку розглядалась як точно сформульована математична задача і дала можливість інженерам визначати ємність комунікаційного каналу.

Вікіпедія


Остання версія: середа, 7 вересень 2016, 01:37